ÖBB

neumí psát česká písmenka ani na informační leták ve vlaku… ‘ eské Bud jovice’

Written on March 21, 2009