Erratum

Někteří čtenáři vyjádřili jisté pochybnosti o pravopisu slova vydlička použitého v jednom z předešlých příspěvků. Toto slovo je ovšem správně, jak bude každému zřejmé po krátkém zamyšlení se nad slovotvorbou.

Začněme slovesem dlíti, které znamená být, či zůstávat.

Sloveso vydlíti pak tedy pochopitelně musí znamenat „způsobovat, aby něco nezůstalo tam kde je“ a vydlení pak tedy musí značit název této činnosti.

Nástrojem vydlení jsou tedy jistě vydle, zdrobněle pak vydlička.

QED

Written on December 27, 2011